Telt VPL-premie mee voor de bezoldiging?

Discussie gestart door MachteldMachteld .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Over het salaris van de bestuurder moet VPL-premie (VUT, Prepensioen, Levensloop) worden afgedragen aan het pensioenfonds. De premie komt geheel voor rekening van de werkgever.
Deze premie is tot en met 2016 niet meegeteld voor de bezoldiging, omdat de bestuurder zelf geen aanspraken kan maken op extra uitkeringen op grond van de VPL-regeling. Dit is besproken met en goedgekeurd door de accountant.
Er is inmiddels een nieuwe accountant. Deze stelt nu dat de VPL-premie altijd meetelt voor de bezoldiging en dat bovendien de gerapporteerde bezoldiging van vorige jaren moet worden gecorrigeerd. 

Wie heeft er nu gelijk ? En moet er iets worden gecorrigeerd? 

Reacties

Deze discussie is gesloten.