Bezoldiging bestuurders WNT vs. RJ 640

Discussie gestart door LBoerboomLBoerboom .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
In casus https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-een-wnt-instelling-in-het-jaarverslag-zowel-een-wnt-verantwoording-opnemen-als-bezoldigingsgegevens-van-bestuurders-conform-artikel-2-383-eerste-lid-van-het-burgerlijk-wetboek-bw staat dat een WNT-instelling die onder BW2 T9 valt, de vermelding ex BW2:383 achterwege mag laten. Geldt een dergelijke vrijstelling ook voor instellingen die onder RJ 640 vallen en die op grond van RJ 640.413 een dergelijke vermelding moeten maken?

Dit wordt met name relevant als bestuurders < € 1.500 aan bezoldiging ontvangen, omdat dan vanuit WNT een vrijstelling geldt, maar vanuit RJ 640.413 toch een totaalbedrag aan bezoldiging van alle bestuurders wordt verlangd.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Conform de WNT hoeft van topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of lager alleen de naam en functie te worden vermeld. Het staat de instelling echter vrij ook van deze topfunctionarissen de volledige WNT-gegevens te vermelden. Ook wordt van iedere topfunctionaris de eventuele uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de verslaglegging vermeld. Zie ook:  https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-de-openbaarmakingplicht-vanaf-kalenderjaar-2017. Deze bepaling ziet op de verplichtingen uit de WNT en staat los van het BW of genoemde RJ 640.413.

Deze discussie is gesloten.