Bezoldiging bestuurders WNT vs. RJ 640

Discussie gestart door LBoerboomLBoerboom .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
In casus https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-een-wnt-instelling-in-het-jaarverslag-zowel-een-wnt-verantwoording-opnemen-als-bezoldigingsgegevens-van-bestuurders-conform-artikel-2-383-eerste-lid-van-het-burgerlijk-wetboek-bw staat dat een WNT-instelling die onder BW2 T9 valt, de vermelding ex BW2:383 achterwege mag laten. Geldt een dergelijke vrijstelling ook voor instellingen die onder RJ 640 vallen en die op grond van RJ 640.413 een dergelijke vermelding moeten maken?

Dit wordt met name relevant als bestuurders < € 1.500 aan bezoldiging ontvangen, omdat dan vanuit WNT een vrijstelling geldt, maar vanuit RJ 640.413 toch een totaalbedrag aan bezoldiging van alle bestuurders wordt verlangd.

Reacties

Deze discussie is gesloten.