Bezoldiging gedetacheerde topfunctionaris bij gemeenschappelijke regeling

Discussie gestart door StefanStefan .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een medewerker van een gemeente wordt gedetacheerd bij een gemeenschappelijke regeling (full time). Bij deze gemeenschappelijke regeling wordt de medewerker aangemerkt als topfunctionaris (bij de gemeente niet). De detacheringsovereenkomst is in 2017 in oktober gestart en loopt in 2018 van maand 4 t/m maand 15. Voor de maanden  4 t/m 12 gelden voor ingehuurde topfunctionarissen gelden hogere bezoldigingsmaxima. Voor maand 13 t/m 15 geldt het maximum van EUR 189.000. Mag het bezoldigingsmaximum voor 2018 berekent worden over de gemiddelde maximale beloning van 2018 of moet de periode van de eerste 12 maanden van de inhuur los gezien worden van de periode daarna?

De detacheringsovereenkomst van de topfunctionaris is gebaseerd op een doorberekening van de kosten die de gemeente aan salariskosten heeft. In de vergoeding die de gemeenschappelijke regeling betaald aan de gemeente voor de detachering zitten daardoor ook werkgeverslasten en onbelaste vergoedingen. Moeten de onbelaste vergoedingen en werkgeverslasten die betaald worden voor de gedetacheerde topfunctionaris tot het loon gerekend worden?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking (o.a. inhuur) geldt voor de eerste twaalf kalendermaanden een hoger WNT-bezoldigingsmaximum. Er geldt een maximum uurtarief en een absoluut maximum op basis van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt. De bezoldiging van de topfunctionaris zonder dienstbetrekking moet voldoen aan dit bezoldigingsmaximum. Er mag in casu niet worden uitgegaan van een gemiddelde maximale beloning in 2018, aangezien vanaf de 13de maand een andere normering van toepassing is dan in de twaalf voorgaande maanden. Vanaf dat moment geldt namelijk het algemeen of het sectorale bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum moet vanaf dat moment naar rato (aantal kalenderdagen en omvang dienstverband in dat kalenderjaar) worden berekend en de bezoldiging dient aan dat bezoldigingsmaximum te voldoen. Zie de volgende Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-het-individueel-toepasselijk-bezoldigingsmaximum-bepaald.  

    In artikel 2a van de Uitvoeringsregeling van de WNT wordt verduidelijkt ten aanzien van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking welke bezoldigingscomponenten onder andere onder bezoldiging vallen.

    Voor de beantwoording van uw vraag over de werkgeverslasten verwijzen wij u naar het antwoord op de volgende vraag op het forum: https://forum.topinkomens.nl/discussion/162/doorbelaste-werkgeverslasten-sociale-verzekeringen.
Deze discussie is gesloten.