Topfunctionaris artikel 1.1 - b - 6°

Discussie gestart door RKorhornRKorhorn .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
In artikel 1.1 - b - 6° wordt gesproken over "daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt" waarbij in een reactie op een andere vraag ten aanzien van dit artikel wordt gesproken over "met andere woorden: werkzaam blijft".

In het geval een topfunctionaris uitdienst treedt en binnen een relatief korte termijn (bijvoorbeeld een maand, een week of zelfs maar een dag) weer in dienst treedt, is eerder genoemd artikel dan nog van toepassing?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Gelet op doel en strekking van de WNT wordt de formulering “daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een dienstverband behoudt” ruim uitgelegd, om eventuele ontwijkingsconstructies (zoals draaideurconstructies) tegen te gaan. In de wetsuitleg van de WNT gaan wij er daarom vanuit dat de aangehaalde formulering van toepassing is indien dit dienstverband aanvangt binnen twaalf kalendermaanden na beëindiging van de functie als topfunctionaris.

    Zie ook artikel 4a, tweede lid, Beleidsregels WNT 2021 en deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/is-de-wnt-nog-van-toepassing-nadat-een-functionaris-zijn-functie-als-topfunctionaris-heeft-neergelegd.

    Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat deze wetsuitleg niet correct en niet volledig is weergegeven in het antwoord op de door u bedoelde eerdere forumvraag (te weten: https://forum.topinkomens.nl/discussion/411/artikel-1-1-onder-b-6e). Die eerdere vraag ging niet over de termijn die maximaal tussen de beëindiging van de functie als topfunctionaris en de aanvang van de andere functie mag zitten, maar over de vraag of deze bepaling ook van toepassing is of kan zijn bij een organisatiewijziging (reorganisatie). Nu wij achteraf op deze onjuiste en onvolledige formulering zijn gestuit, hebben wij het antwoord op deze eerdere forumvraag aangepast, om zo herhaling van dit misverstand te voorkomen.
Deze discussie is gesloten.