Overplaatsing-gedurende-jaar-naar-functie-topfunctionaris-in-relatie-met-ikb

Discussie gestart door NLaNLa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In januari 2019 is een vraag gesteld over de toerekening van de IKB gedurende het jaar:

Casus is nu dat een plaatsvervangend griffier (niet topfunctionaris) in de periode juni tm augustus 2020 als griffier (topfunctionaris) is opgetreden wegens afwezigheid van de griffier.

a) In december 2020 zijn de IKB betaald aan deze medewerker. In december 2020 was de medewerker geen griffier meer en derhalve geen topfunctionaris. Dienen in het verlengde van de eerdere uitspraak in januari 2019 de uitbetaalde IKB-gelden in december 2020 voor de WNT te worden toegezegd aan de periode juni tm augustus 2020? En daarmee vormt deze toerekening van de IKB-gelden een onderdeel van de WNT-bezoldiging?

b) In het WNT-verantwoordingsmodel 2020 onderdeel 1a dienen ook de gegevens van het vergelijkend jaar 2019 van deze medewerker te worden opgenomen. Deze medewerker was in 2019 geheel geen topfunctionaris, maar wel in dienst bij de gemeente als een plaatsvervangend griffier. Deelt u de mening dat voor het boekjaar 2019 derhalve op alle onderdelen van het WNT-verantwoordingsmodel 2020 onderdeel 1a niet van toepassing te worden ingevuld ? De medewerker was immers in 2019 wel in dienst bij de gemeente maar heeft niet opgetreden als een topfunctionaris.Reacties

Deze discussie is gesloten.