Voormalig topfunctionaris na fusie

Discussie gestart door EVogelEVogel .
Begonnen op . 26 mei aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Stichting A en B vallen beide onder de WNT.

De stichtingen fuseren begin 2022, waarbij stichting A alle activiteiten, rechten en verplichtingen overneemt en stichting B verdwijnt. Het fusievoorstel is eind december opgemaakt en gepubliceerd en de fusieakte is eind februari 2022 gepasseerd; in de akte is bepaald dat de financiële gegevens van stichting B vanaf 1 januari 2022 door stichting A zullen worden verantwoord.

De bestuurder van stichting B wordt per 31 december 2021 ontheven uit de functie van bestuurder en is na de fusie een gewone werknemer van stichting A.

De verdwijnende stichting B heeft over 2021 een jaarrekening en WNT-verantwoording opgesteld, maar zal dat over 2022 niet doen. Stichting A stelt over 2022 een jaarrekening en WNT-verantwoording op. 

De vraag is nu of hierin de vergoeding aan de werknemer (voormalig bestuurder van de niet meer bestaande stichting B ) over 2022 moet worden meegenomen als een betaling aan een voormalig topfunctionaris?

Reacties

Deze discussie is gesloten.