Nabetaling over eerder kalenderjaar

Discussie gestart door VioletteMoonsVioletteMoons .
Begonnen op . juni 2019 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Uit artikel 3, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT volgt dat een bezoldigingscomponent dat betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin het in de salarisadministratie is verwerkt toegerekend kan worden aan het kalenderjaar waarop dit component betrekking heeft.

Hoe moeten de woorden ‘betrekking hebben op’ uitgelegd worden als het gaat om een nabetaling van een bezoldigingscomponent die met terugwerkende kracht is afgesproken? Gaat het om het moment waarop het recht op het bezoldigingscomponent is overeengekomen? Of gaat het om de periode waar de nabetaling – met terugwerkende kracht - feitelijk betrekking op heeft?

Reacties

Deze discussie is gesloten.